مدل‌های برنامه‌ریزی، مدل‌های اجرا و استانداردهای گزارش‌دهی

پنجمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها