نماینده مقیم سازمان جهانی بهداشت (WHO):

حضور در همایش مسئولیت اجتماعی محک نشان‌دهنده نوعدوستی در ایران است

دکتر کریستف هاملمن، نماینده مقیم سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ایران گفت: «در کمتر از یک سال فعالیتی که در دفتر سازمان جهانی بهداشت (WHO) ایران داشته‌ام شانس شرکت در همایش‌های پیشین را نداشته‌ام اما با توجه به شناختی که نسبت به محک پیدا کرده‌ام، فکر می‌کنم فعالیت محک در ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی و اقدامش در برگزاری این همایش‌ها بسیار تأثیرگذار بوده است و آثار آن را در آینده نزدیک خواهد دید. همچنین از اینکه علاقه‌مندان بسیاری را در سالن این همایش می‌دیدم خوشحالم و این نشان‌دهنده علاقه کافی نسبت به مضوع مسئولیت اجتماعی و نوعدوستی در ایران است و امیدوارم محک و همه شرکت‌کنندگان این همایش در این راستا به موفقیت برسند.»

دکتر کریستف هاملمن، نماینده مقیم سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ایران گفت: «در کمتر از یک سال فعالیتی که در دفتر سازمان جهانی بهداشت (WHO) ایران داشته‌ام شانس شرکت در همایش‌های پیشین را نداشته‌ام اما با توجه به شناختی که نسبت به محک پیدا کرده‌ام، فکر می‌کنم فعالیت محک در ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی و اقدامش در برگزاری این همایش‌ها بسیار تأثیرگذار بوده است و آثار آن را در آینده نزدیک خواهد دید. همچنین از اینکه علاقه‌مندان بسیاری را در سالن این همایش می‌دیدم خوشحالم و این نشان‌دهنده علاقه کافی نسبت به مضوع مسئولیت اجتماعی و نوعدوستی در ایران است و امیدوارم محک و همه شرکت‌کنندگان این همایش در این راستا به موفقیت برسند.»

وی افزود: «ترکیب مناسبی از شرکت‌کنندگان در این همایش وجود دارد و فضای سالن حال و هوای خوبی دارد. سخنرانی‌ها و بحث‌های جالب توجهی در جریان بود، بنابراین فکر می‌کنم این همایش نمونه موفقی از برگزاری یک رویداد تخصصی بین‌المللی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها است و امیدوارم محک هم شاهد این موفقیت باشد.»

هاملمن همچنین در خصوص عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: «انطباق فعالیت‌های یک سازمان و عملکرد آن با رویکرد مسئولیت اجتماعی یک امر ضروری است. در نتیجه این امر است که در زمان توجه به مقوله مسئولیت اجتماعی، سازمان‌ها با پاسخگویی و شفافیت در ارائه گزارشات عملکرد خود مواجه می‌شوند که در  این باره محک توانسته است با ارائه گزارش بر اساس مدل گزارش‌دهی بین‌المللی GRI در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست به عنوان سازمان‌ مردم‌نهادی که به مسئولیت اجتماعی خود عمل می‌کند در جهان شناخته شود.»

تحسین اقدام محک در اطلاع‌رسانی آثار تحریم دارویی

نماینده مقیم سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ایران در پایان با قدردانی از فعالیت محک در شرایط سخت درمان کودکان مبتلا به سرطان گفت: «فعالیت این مؤسسه خیریه با ارائه مقالات علمی در مجلات تخصصی معتبر همچون لنست (Lancet)جهت ایجاد دغدغه جمعی در خصوص چالش‌های حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در ایران در شرایط سخت درمان بسیار ستودنی است.»

وی در پایان در خصوص کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان (UICC) با عنوان IAmAndIWill گفت: « سازمان جهانی بهداشت (WHO) از این کمپین حمایت کرده است. توجه به موضوع کنترل سرطان در این کمپین جهانی با اهداف خوبی و به صورت مناسبی طراحی شده است. همچنین محک به عضویت در نهاد بین‌المللی گلوبال کامپکت (Global Compact)  سازمان ملل متحد از سال 2016 در آمده که عضویت در چنین نهادی موجب ارزیابی و سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان‌هاست.»