تماس با ما

اطلاعات ارتباطی:

 • ابتدای بزرگراه ارتش- بلوار شهید مژدی(اوشان) -خیابان پرفسور وثوق - بلوار محک - موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
 • تلفن: 02123501347
 • ایمیل: csrcongress@mahak-charity.org

نقشه مترو

 • خط یک: تغییر خط در ایستگاه شهید بهشتی و انتخاب خط سه (قائم- آزادگان) سپس ایستگاه شهید محلاتی
 • خط دو: تعویض خط در ایستگاه امام‌ خمینی و انتخاب خط یک (کهریزک- تجریش) سپس ایستگاه شهید بهشتی و انتخاب خط سه (قائم- آزادگان) پس از آن ایستگاه شهید محلاتی
 • خط سه: ایستگاه شهید محلاتی
 • خط چهار مترو (کلاهدوز- ارم سبز)- تعویض خط در ایستگاه تئاتر شهر و انتخاب خط سه (قائم- آزادگان) سپس ایستگاه شهید محلاتی
 • خط پنج مترو (گلشهر- ارم سبز)- تعویض خط در ایستگاه پایانی و انتخاب خط چهار (کلاهدوز- ارم سبز)- تعویض خط در ایستگاه تئاتر شهر و انتخاب خط سه (قائم- آزادگان) سپس ایستگاه شهید محلاتی

نقشه اتوبوس

 • اتوبوس تندرو خط 9 BRT (ورودی شهرک لاله- مترو جوانمرد قصاب)- ایستگاه محلاتی

نقشه تاکسی

 • میدان رسالت – مینی سیتی – ابتدای بلوار شهید مژدی – مؤسسه خیریه محک
 • میدان تجریش – مینی سیتی – ابتدای بلوار شهید مژدی – مؤسسه خیریه محک
 • میدان ونک – مینی سیتی – ابتدای شهید مژدی – مؤسسه خیریه محک
ارسال