پنجمین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مؤسسه خیریه محک «پنجمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» را با محور «مدل‌های برنامه‌ریزی، مدل‌های اجرا و استانداردهای گزارش‌دهی» به مناسبت روز جهانی سرطان کودک، 6 اسفند ماه سال جاری برگزار می‌کند. برپایی این همایش در طول سال‌های گذشته با هدف ترویج مفهوم نوین مسئولیت اجتماعی با همکاری بنگاه‌های اقتصادی و جامعه مدنی بوده است.

معرفی همایش

مؤسسه خیریه محک «پنجمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» را با محور «مدل‌های برنامه‌ریزی، مدل‌های اجرا و استانداردهای گزارش‌دهی» به مناسبت روز جهانی سرطان کودک، 6 اسفند ماه سال جاری برگزار می‌کند. برپایی این همایش در طول سال‌های گذشته با هدف ترویج مفهوم نوین مسئولیت اجتماعی با همکاری بنگاه‌های اقتصادی و جامعه مدنی بوده است. 
در این همایش تخصصی ضمن برپایی پانل‌های تخصصی با موضوع مدل‌های برنامه‌ریزی و مدل‌های اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی، سخنرانانی از انجمن جـهانی مدیریت پروژه (IPMA)، صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و متخصصان حوزه مدیریت، اقتصاد و مسئولیت اجتماعی حضور دارند و به بیان دانش و تجربیات خود می‌پردازند. 
در این همایش، محک به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد در ایران، اولین گزارش خود را براساس مدل GRI ارائه می‌کند. امروزه مدل GRI به عنوان قابل اعتمادترین مدل گزارش‌دهی به ذیربطان در جهان شناخته شده و در برگیرنده حوزه‌های فعالیتی در زمینه‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است که موضوعات کلانی چون نیروی کار، حقوق بشر و مسئولیت‌پذیری در قبال محصولات و خدمات را در زیرمجموعه خود دارد. گزارش‌دهی بر اساس مدل GRI کمک می‌کند تا محک بتواند به مواردی چون پاسخگویی و شفافیت که بخشی از اصول اساسی این سازمان است به شیوه‌ای رو به توسعه جامه عمل بپوشاند.
محک همواره در راستای تحقق مأموریت خود که همانا حمایت همه‌جانبه از کودکان مبتلا به سرطان است، و در مسیر ترویج اندیشه کمک به همنوع گام برمی‌دارد. این سازمان خود را نسبت به جامعه و ظرفیت‌ مشارکت مدنی که ارائه خدمات درمانی و حمایتی به فرزندانش را ممکن می‌کند، مسئول می‌داند. بر همین اساس با طراحی و برگزاری این رویداد تخصصی در حوزه مسئولیت اجتماعی تلاش می‌کند تا در ارتقای عملکرد خود و هم‌افزایی تجارب نوین این حوزه و توانمندسازی دیگر سازمان‌های مشابه گام بردارد.

محورها و موضوعات همایش

 • مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها؛ مدل‌های برنامه‌ریزی، مدل‌های اجرا و استانداردهای گزارش‌دهی

گروه مخاطب

 • صاحبان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی، اعضای اتاق‌های بازرگانی
 • دولت و سیاست‌گذاران
 • اساتید و دانشجویان حوزه مدیریت و اقتصاد
 • مدیران ارشد و متخصصان شرکت‌های خصوصی و دولتی با تمرکز بر فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی
 • سازمان‌های مردم‌نهاد
 • مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی

اعضای شورای سیاستگذاری

 • دکتر آراسب احمدیان–  مدیر عامل محک
 • مهندس احمد پورفلاح – عضو هیأت امنا و مشاور عالی هیأت مدیره محک، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سکو ایران
 • دکتر شهیندخت خوارزمی - پژوهشگر و تحلیل‌گر اجتماعی
 • مهندس غلامرضا صفاکیش - معاون بخش آموزش و مدیران جوان انجمن جهانى مدیریت پروژه  (IPMA)
 • محمد تقی عیسایی - رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر مقصود فراست‌خواه - عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • سعیده قدس - بنیانگذار محک
 • دکتر جواد کرباسی‌زاده - رئیس هیأت مدیره محک
 • مارتین سدل مایر- معاون بخش محصولات و خدمات  IPMA
 • شریف نظام مافی - عضو هیأت امنا محک و رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

برنامه زمانبندی همایش

برای دانلود برنامه زمانبندی همایش کلیک کنید.

بروشور همایش

گزارش جامع همایش

برای دانلود گزارش جامع همایش کلیک کنید.