پیام هیأت مدیره محک

از 27 سال پیش که بناى این خانه را با عشق نهادیم، ایمان داشتیم که در مسیر حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آن‌ها هرگز تنها نخواهیم ماند، چرا که مهروزى و کمک به همنوع ریشه در آداب و آیین دیرینه مردمان سرزمین مان دارد.
مردمى که با هر حرفه، فن و هنرى، از هر طبقه اجتماعى و اقتصادى، حتى پیش از زاده شدن مفهومى با عنوان «مسئولیت اجتماعى»...

مسئولیت اجتماعى؛ شیوه نوین مشارکت خیرخواهانه

از 27 سال پیش که بناى این خانه را با عشق نهادیم، ایمان داشتیم که در مسیر حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آن‌ها هرگز تنها نخواهیم ماند، چرا که مهروزى و کمک به همنوع ریشه در آداب و آیین دیرینه مردمان سرزمین مان دارد.

مردمى که با هر حرفه، فن و هنرى، از هر طبقه اجتماعى و اقتصادى، حتى پیش از زاده شدن مفهومى با عنوان «مسئولیت اجتماعى»؛ مرامشان تجلى عملى و واقعى مفهوم مسئولیت در حوزه اجتماع بوده و هست. انسان‌هاى نیک‌اندیشى که چه در زندگى فردى و چه به واسطه کسب و کار خویش این بیت شیخ اجل سعدى را سرلوحه خود قرار داده و کودکان محک را در مسیر سخت درمان تنها نگذاشته اند:

تا توانى به جهان خدمت محتاجان کن

 به دمى یا درمى یا قدمى یا قلمى

زنان و مردان سرزمین‌مان در این سال‌ها بذر مهر و اعتماد در محک کاشته و آن را آبیارى کرده و اینک درخت تنومند اعتماد را به دستان اداره کنندگان مؤسسه خیریه محک سپرده‌اند. این اعتماد که ارزشمندترین دارایى محک است، امانت سنگینى‌ست در دستان ما. به همین علت بارها و بارها عملکرد مؤسسه را در بوته آزمون و سنجش توسط استانداردها و سازمان‌هاى ارزیاب بین‌المللى قرار داده و مى‌دهیم تا مطمئن شویم که عملکرد ما به گونه اى است که شایسته این اعتماد باشد. موفقیت محک در دریافت نشان طلاى انجمن مدیریت پروژه در سال جارى براى پروژه «راه اندازى مرکز پذیره‌نویسى سلول‌هاى بنیادى خون‌ساز محک» که اولین پروژه عملى محک در حوزه مسئولیت اجتماعى بود، از جمله این ارزیابى‌هاست.

محک که همواره ترویج عقاید سازنده و فرهنگ‌سازى را گام اول هر تغییر و رشدى دانسته و 27 سال پیش با گسترش این نگاه که سرطان درمان‌پذیر است فعالیت خود را آغاز کرد، یک بار دیگر و از سال 1389 با تکیه بر فرهنگ نوع دوستى ایرانیان و با دغدغه گسترش مفهوم «مسئولیت اجتماعى» به صورت تئورى و عملى، چهار دوره همایش با موضوع «مسئولیت اجتماعى شرکت‌ها» برگزار کرده است و اکنون در پنجمین دوره این همایش، قصد دارد تا موضوع تدوین چارچوب مدون و مدل‌هاى برنامه ریزى، اجرا و استانداردهاى گزارش‌دهى مسئولیت اجتماعى را معرفى کند و بتواند دغدغه‌اى که سال‌هاست در میان صاحب نظران، متخصصان، مدیران و بنگاه‌هاى اقتصادى مطرح کرده را به منزل مقصود برساند.

باور داریم که این منزلگاه، مقصد نهایى نیست و آغاز راهى است که با هم ساختن آن را آغاز نمودیم تا بتوان با تکیه بر ظرفیت جامعه مدنى ایران و صاحبان کسب و کار، آلام جامعه را به شکل شایسته‌تر تسکین داد.

از طرف هیأت مدیره محک، همراهى شما و تمام خانواده بزرگ محک را در این مسیر ارج می‌نهیم و به سان روز که از پس شب تار مى‌آید مى‌دانیم در طریقت پیش رو نیز همراهمان خواهند بود.

هیأت مدیره محک