عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران گفت:

محک ستون اصلی جامعه را با مفهوم مسئولیت اجتماعی آشنا کرد

مهندس فرهاد نصراله‌پور، عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران در خصوص اهمیت برگزاری همایش‌های مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها گفت: «از آنجایی که با گذشت زمان دسترسی سازمان‌ها، گروه‌های اقتصادی و شرکت‌ها به منابع مورد نیاز کاهش می‌یابد، برای ادامه حیات می‌بایست تمام افراد یک جامعه به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند. به همین منظور مؤسسه خیریه محک با برگزاری همایش‌های این حوزه ترویج مفهوم عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را در دستور کار خود قرار داد.»

مهندس فرهاد نصراله‌پور، عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران در خصوص اهمیت برگزاری همایش‌های مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها گفت: «از آنجایی که با گذشت زمان دسترسی سازمان‌ها، گروه‌های اقتصادی و شرکت‌ها به منابع مورد نیاز کاهش می‌یابد، برای ادامه حیات می‌بایست تمام افراد یک جامعه به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند. به همین منظور مؤسسه خیریه محک با برگزاری همایش‌های این حوزه ترویج مفهوم عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را در دستور کار خود قرار داد.»

او در ادامه با اشاره به اینکه این همایش‌ها تا کنون نیاز جامعه به آموزش مفهوم عمل به مسئولیت اجتماعی را بیان کرده است، ادامه داد: «نتیجه برگزاری این همایش‌ها شناسایی سازمان‌های پیشرو در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گسترش تدریجی آن در میان آحاد جامعه است. امروز می‌توان گفت که ستون اصلی جامعه ما با مفهوم مسئولیت اجتماعی آشناست و افراد ذیصلاح هم اکنون در حال تلاش برای فراگیر شدن هر چه بیشتر آن هستند.»

وی افزود: «همایش‌های مسئولیت اجتماعی همواره به صورت دوره‌ای در سازمان‌ها و شرکت‌ها برگزار می‌شود اما برپایی این گردهمایی توسط یک سازمان مردم‌نهاد تأثیر بیشتری روی افراد جامعه می‌گذارد. از این رو پس از برگزاری پنجمین دوره از همایش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در محک، می‌بایست موضوعات دیگری با محوریت تمرکز افراد به صورت تخصصی روی پروژه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مطرح شود.»

نصراله‌پور با اشاره به نیاز شرکت‌ها و سازمان‌ها برای پذیرش تغییرات راهبردی به منظور اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی بیان کرد: «مسئولیت اجتماعی یکی از زیرشاخه‌های توسعه پایدار است. از این رو تعریف پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها نیازمند تغییر در باور و تفکر مدیران ارشد سازمان‌ها است. این افراد لازم است بدانند سهامداران تنها ذینفعان پروژه‌های مسئولیت اجتماعی نیستند، بلکه این پروژه‌ها می‌بایست در راستای مرتفع کردن نیاز و مسائل جامعه پیش روند، در غیر این صورت موفقیت لازم را کسب نخواهند کرد.»

عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران ضمن ارائه راهکارهایی برای نهادینه کردن طراحی و اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ها، ادامه داد: «نگاه پروژه‌ای به مسئولیت اجتماعی موجب نهادینه شدن این امر در بین سازمان‌ها خواهد شد. اما به دنبال آن لازم است این موضوع به صورت دقیق و شفاف اطلاع‌رسانی شود. معرفی اثرات حاصل از اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی همواره می‌تواند دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها را به تبیین و اجرای این پروژه‌ها ترغیب و تشویق کند.»

تجلی مسئولیت اجتماعی در باور و رفتار مدیران ارشد سازمان‌ها

دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران همچنین در خصوص وظایف مدیران سازمان‌ها برای طراحی و اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی گفت: «پروژ‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در گام اول نباید منجر به بروز تداخل در ساختار قوانین و مقررات شرکت‌ها شود. در گام‌های بعدی، مدیران سازمان‌ها علاوه بر ایجاد ساختار اولیه اجرای پروژه‌‎های مسئولیت اجتماعی و تخصیص بودجه مورد نیاز لازم است عمل به مسئولیت اجتماعی را باور کنند به گونه‌ای که تجلی این امر در رفتارشان به وضوح مشاهده شود. اگر مدیری خود به مسئولیت اجتماعی عمل نکند تعریف پروژه‌ای در این زمینه کارآمد نخواهد بود. این درحالی است که نتیجه پروژه‌هایی با موضوع مسئولیت‌پذیری اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. به عبارتی این پروژه‌ها زمانی که به نتیجه برسند ارزشمندند.»

 نصراله‌پور همچنین در خصوص تفاوت پروژه‌های مسئولیت اجتماعی با دیگر پروژه‌ها گفت: «علاوه بر اینکه پروژه‌های مسئولیت اجتماعی منابع را به جامعه باز می‌گرداند، نیازمند ایجاد نیروی محرکه در افراد است. این نیروی محرکه در افراد موجب می‌شود تا پروژه‌های مسئولیت اجتماعی با دسترسی به کمترین منابع بیشترین بهره‌وری را داشته باشند. به همین دلیل سازمان‌های مردم‌نهاد می‌کوشند تا با پرورش این احساس در افراد جامعه نتایج حاصل از این پروژه‌ها را به صورت طولانی مدت در جامعه گسترش دهند.»

عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران در پایان میزان فراوانی اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی را در کشور اندک دانست و افزود: «با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی، پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی اجرا نمی‌شود. اما محک به عنوان یک مؤسسه دلسوز نقش مؤثری را برای عمل به مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ها و سازمان‌ها ایفا کرده است. همچنین پروژه‌های موفق در زمینه مسئولیت اجتماعی، همانند مرکز پذیره‌نویسی سلول‌های بنیادی خون‌ساز محک که بهترین پروژه مسئولیت اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی است نیازمند اطلاع‌رسانی به منظور فراگیر شدن مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه هستند. می‌توان گفت اطلاع‌رسانی در این خصوص کلیدی است که می‌تواند چراغ اجرای دیگر پروژه‌های مسئولیت اجتماعی را در کشور روشن کند.»

به نقل از روزنامه گسترش صمت